DOÇ. DR. TAHİR BÜYÜKAKIN

DOÇ. DR. TAHİR BÜYÜKAKIN
Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

 

Kimi zaman ‘kardeş şehir’ ve ‘kardeş kent’ ifadeleri ile de tanımlanan şehir eşleştirme, ortak değerler ve ilkeler bütünü çerçevesinde farklı toplumları bir araya getirerek yakınlaştırmakta ve sorunlara el birliğiyle çözüm geliştirilmesine olanak tanıyan demokratik ve katılımcı bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Şehir eşleştirme çalışmaları kapsamında geliştirilen ilişkiler kimi zaman iletişim ve bilgi paylaşımı boyutlarında olabileceği gibi daha ileri düzeylerde işbirliği ve ortaklıkları da beraberinde getirmektedir. Nitekim bu çalışmaların genellikle tekil faaliyetler yerine belirli bir amaca hizmet edecek faaliyet adımlarını içeren uzun dönemli çalışmalar olarak tasarlanması ve sürdürülebilir bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesi elzemdir. İkili ilişkilerde çalışma ziyaretleri ve personel değişimi gibi kapasite geliştirme çalışmalarının yanı sıra düzenli bilgi ve deneyim paylaşımı için iletişim ağlarının kurulması ve ortak yöntem, rehber ve araçlar geliştirilmesi ilişkilerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması açısından büyük önem arz etmektedir. Proje ortaklıkları geliştirme ve festival, konferans, seminer, eğitim gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi noktasında yapılacak işbirlikleri ise somut çıktılar üretebilmek için önemli fırsatlardır. Bu bağlamda şehir eşleştirme çalışmaları ile şehirler arasında gerçekleşen bilgi ve tecrübe paylaşımı sayesinde kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması sağlanarak hizmet niteliği artırılmakta, bu durum ise vatandaş memnuniyetinin ve yaşam standardının yükselmesine ve sosyoekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Diğer yandan bu ilişkilerin etkinlik ve verimliliğini artırmak üzere yapılacak analiz, izleme ve değerlendirme çalışmaları şehir eşleştirmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına oldukça önemli adımlardır. Küresel ölçekte, ülkelerden çok marka şehirlerin konuşulduğu günümüzde yerel yönetimlere büyük görevler düşmektedir. İyi tasarlanmış, etkin ve verimli biçimde yürütülen şehir eşleştirme faaliyetleri bir yandan ülkemizdeki yerel yönetimlerin hizmet sunum kapasitesinin artmasına diğer yandan da Türkiye’nin uluslararası düzeyde tanıtımına ve kültürler arası ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

 
 

Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs
Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya, ANKARA / Turkey
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Technical Assistance Team
WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya, ANKARA / Turkey
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org

 
 

© © 2014 Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs
"This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this website is the sole responsibility of the WYG Türkiye and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."