DR. HASAN AKGÜN

DR. HASAN AKGÜN
Büyükçekmece Belediye Başkanı

 

Kardeş şehir ilişkileri yerel yönetimler için yönetişimde bir strateji biçimi olarak, ekonomik, kültürel ve sosyal alanda kalkınma için uygulanan bir ortaklık modeli olarak değerlendirilebilir. Bu ilişkiler sayesinde, dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan yerel yönetimler birbirleriyle iletişime geçmekte, birbirlerinin deneyimlerinden yararlanarak ulus ötesi işbirliği ile ortak yerel ve bölgesel programlar geliştirebilmektedirler.

Türkiye ve AB üyesi ülkelerin yerel yönetimlerini bir araya getirerek aralarında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak ve kalkınmalarına katkı sağlamak için sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen bu girişim sayesinde, şehirler bilgi birikimlerini, tecrübelerini diğer şehirlere aktarabilecek ve işbirliği ruhunun canlandırılması mümkün kılınabilecektir.

Bu bağlamda, söz konusu projenin, ülkemiz ve AB yerel yönetimleri arasında mevcut olan ilişkilerin derinleştirilmesine önemli katkılar sağlayabileceğine inanıyorum.  Ülkemiz ile AB arasında yürütülen üyelik sürecinde uyum yasalarının içselleştirilmesinde yerelden ulusala giden yolda önemli bir adımın da bu proje sayesinde atılmış olduğunu değerlendiriyorum.

 
 

Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs
Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya, ANKARA / Turkey
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Technical Assistance Team
WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya, ANKARA / Turkey
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org

 
 

© © 2014 Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs
"This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this website is the sole responsibility of the WYG Türkiye and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."