DR. NURAN TALU

DR. NURAN TALU
Siyaset ve Çevre Bilimci

 

“En başta içinde bulunduğumuz çağın geleceğini iyi okumalıyız. Eşleştirmede temel amaç, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerindeki yerel yönetimler arasında çeşitli sektörel ve tematik alanlarda iş birliği ve ortaklık sağlamak ise, bu değerli süreci sürekli kılmak için bundan böyle ne gibi yapıcı adımların atılması üzerine daha derin düşünmek lazım. Şayet yerel yönetimlerimizin Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin gelişmesinde aktif ve tamamlayıcı roller almalarını istiyorsak, bu sadece AB müktesebatı fasıllarında yönetsel kapasitelerinin güçlenmesi ile sınırlı olmamak gerekir.

Sürdürülebilir Şehircilik kavramsal başlığı altında kurulan bu eşleşmelerin belediyelerimize kazandırdığı bilgilerin ve deneyimlerin çağın gereksinimlerini dikkate alan, ileriye dönük ve uzun vadeli fırsat alanları olmalıdır. Örneğin iklim krizi, çağın yangını bugün. Mahalleyi sel götürüyorsa demek ki küresel krizlerle mücadele etmek için küresel kent olmak da gerekmiyor. Mesele, kentlerden beklenen değişim ve dönüşüme hazırlıklı olmak. Kendi yerellerimizden bu devasa krize karşı mücadele için taleplerimizin sesini yükseltmemiz, kentlerimizi ve kentli pratiklerimizi dönüştürecek çözüm yollarını bulmamız ve karşılıklı iyi örnekleri çoğaltmamız lazım. AB, küresel iklim politikalarında liderlik konumunu perçinleştirmeye hızla devam ediyor. Birlik üyesi ülkelerin yerel yönetimleri ile bu liderlik sürecine katkıda bulunmak için, daha da önemlisi kentlerimizde yeşil ve adil bir ekolojik medeniyet inşa etmek için eşleşmeli ve birlikte mücadele vermeliyiz”.

 
 

Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs
Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya, ANKARA / Turkey
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Technical Assistance Team
WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya, ANKARA / Turkey
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org

 
 

© © 2014 Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs
"This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this website is the sole responsibility of the WYG Türkiye and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."