PROF. DR. OSMAN BALABAN

PROF. DR. OSMAN BALABAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Şehir eşleştirme, kentler arası etkileşimi ve karşılıklı öğrenme süreçlerini artırmanın önemli araçlarından birisidir. Ancak uygulamanın başarısı için başlangıç aşamasında bazı adımların atılması gereklidir. Bu adımlardan ilki, eşleştirme yapılacak kentlerin seçimidir. Bu seçim, gelişigüzel sebeplere bağlı olmamalı, birbirleri ile belirli tarihi ve kültürel bağları, ortaklıkları olan kentler arasında eşleştirme yapılmalıdır. Seçim yapıldıktan sonraki adım, eşleştirmenin güçlü bir şekilde kamuoyuna duyurulması ve tanıtılmasıdır. Bu aşamada, ilgili şehirlerin yöneticileri, tercihen belediye başkanları kamuoyuna eşleştirmeyi anlatmalı ve destek çağrısında bulunmalıdır. Bu süreçte, yazılı ve sözlü medya ortamları kullanılarak eşleştirmenin hangi nedenlere bağlı olarak yapıldığı, ilgili kentler arasındaki ortaklığın köklerine dair tespitler ve eşleştirme uygulamasından beklenenler anlatılmalıdır. Üçüncü adım ise eşleştirme gündemine kurumsal bir sahiplik kazandırılması olmalıdır. İlgili kent yönetimleri, eşleştirme gündemini takip edecek, geliştirecek ve sürdürülebilirliğini sağlayacak kurumsal yapıyı oluşturmalı, bu yapılar birbirleri ile koordineli bir biçimde çalışmalı ve web ortamında erişilebilir olmalıdır. Özetle, iyi bir eşleştirme uygulamasının başlangıç aşamasındaki üç adımı; şehirlerin seçimi, kamuoyunu bilgilendirme ve kurumsallaşmanın sağlanması olmalıdır.

 
 

Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs
Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya, ANKARA / Turkey
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Technical Assistance Team
WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya, ANKARA / Turkey
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org

 
 

© © 2014 Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs
"This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this website is the sole responsibility of the WYG Türkiye and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."