TUNÇ SOYER

TUNÇ SOYER
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Uluslararası CittaSlow Ağı Başkan Yardımcısı, CoE - Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanlık Divanı Üyesi, UCLG Dünya Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi

 

Türkiye ile AB ilişkilerin en çok ihtiyacı olan şey diyalog. Kentlerimizin yapabileceği en değerli katkı insanlarımız arasında bağ kurmaktır. Bu bağı da daha derin, güçlü ve sürdürülebilir diyalog üzerine kurabilmeliyiz. Hem Türkiye hem de Avrupa toplumları birçok farklı kültürü, siyasi ve ekonomik sistemleri bir araya getiriyor.  Bu farklılıkların kurduğu ilişkilerin ortaya koyduğu fırsatlardan da zorluklardan da daha iyi haberdar olacağımız diyalogları tesis edebilmeliyiz. Toplumlarımız arasındaki bağı kurup bu diyaloğu yürütürken en etkin olacak idari birimler belediyelerdir. Belediyelerin vatandaşa olan yakınlığının avantajlarından yararlanmalıyız. Bununla beraber belediyelerin sahip olduğu kurumsal kapasite, mali kaynak, insan kaynağı, uzmanlık ve iş gerçekleştirme tecrübeleri de bu diyaloğun tesis edilmesi ve sürdürülmesini mümkün kılmaktadır.

Bu bağlamda şehir eşleştirme projeleri vatandaşların Avrupa değerlerini daha yakından tanımalarına, AB ve adaylık sürecini daha çok sahiplenmelerine ön ayak almaktadır. Kentlerimiz arasındaki ortaklıklar insanlarımız arasında karşılıklı bilgi paylaşımı, hoşgörü, karşılıklı anlayışı ve saygıyı da geliştirmekte ve kültürlerarası diyalogu teşvik etmektedir.

Kentlerimiz ve insanlarımız arasındaki diyalog karşılıklı olarak tarihlerimiz, toplumsal ve idari işleyişlerimiz, kurallarımız, değer yargılarımız konusunda bilgi sahibi olmamıza yaramaktadır. Bu dostluk bağları karşılıklı anlayışı ilerleterek gelecekteki katılım süreci için AB ve Türkiye arasında sağlam ve sürdürülebilir ilişkiler örmektedir.  Bunun yanı sıra, sorunlar ve çözümlere ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımı, vatandaşa en yakın yönetim birimi olan yerel yönetimlerin kapasitelerini artırmaktadır.

 
 

Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs
Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya, ANKARA / Turkey
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Technical Assistance Team
WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya, ANKARA / Turkey
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org

 
 

© © 2014 Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs
"This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this website is the sole responsibility of the WYG Türkiye and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."