NIkolaus Meyer-Landrut

NIkolaus Meyer-Landrut
Büyükelçi, AB Türkiye Delegasyon Başkanı

 

Avrupa Birliği saygı, hoşgörü, dayanışma, ayrımcılıkla mücadele ve hukukun üstünlüğü değerleri üzerine inşa edilmiş, sınırları olmayan bir Avrupa toplumu yaratmıştır. Avrupa Birliği katılım sürecinin teknik yönlerinin ötesinde, ortak bir Avrupa kimliğinin oluşturulması ancak vatandaşları ve toplumları birbirine yaklaştırarak sağlanabilir. Vatandaşlara en yakın idari birimler olan yerel yönetimler tarafından yürütülen şehir eşleştirme projeleri etkin bir araçtır, ve Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki toplumlararasında kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Şehir eşleştirme, ulusal ve uluslararası düzeyde, ortak sorunlara ortak çözümler aramakta ve yerel düzeyde, AB politikaları hakkındaki farkındalığı arttırmaktadır. Şehir eşleştirme, şehirleri/toplulukları katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde birbirine yaklaştırmaktadır. Yerel diplomasiyi ve şehirden şehire işbirliğini geliştirmekte ve yerel yönetimin ulusal düzeyde karar alma sürecini etkilemesi için fırsatlar yaratmaktadır. Bunların hepsi, Türkiye’nin yerel düzeyde AB’ye entegrasyonunun önemli bileşenleridir.

 
 

Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs
Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya, ANKARA / Turkey
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Technical Assistance Team
WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya, ANKARA / Turkey
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org

 
 

© © 2014 Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs
"This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this website is the sole responsibility of the WYG Türkiye and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."